Loading

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

 • Het ondertekend contract dient als inschrijving voor een cursus/jaar.
 • Wijzigingen na het inschrijven dient u schriftelijk of per e-mail door te geven.

 

Inschrijven

 

 1. Cursisten kunnen zich het gehele jaar inschrijven.
 2. Een cursusjaar bestaat uit 35 weken met een mogelijkheid tot verlenging naar 40 weken, en loopt grotendeels gelijk aan een schooljaar van het basisonderwijs.
 1. Zonder schriftelijk tegenbericht, wordt de inschrijving jaarlijks verlengd.
 2. Jaarcursisten schrijven in voor minimaal één cursusjaar.
 3. U gaat akkoord met het gebruik van het door u opgegeven telefoonnummer voor een Telefooncirkel/App en met het gebruik van beeldmateriaal waar u (uw kind) op staat tbv pr-publicaties, tenzij anders door u schriftelijk aangegeven.

 

Plaatsing

 

 1. In overleg met uw docent worden de lesdag, lestijd en (groep)indeling bepaald.

 

Betaling

 

 1. Wanneer u tekent voor een automatische overboeking, wordt van u verwacht dat U met uw bank regelt; Automatisch de bedragen in tien gelijke termijnen tijdens het lesjaar over te maken.
 1. Bij plaatsing tijdens het lesjaar, wordt het lesgeld naar rato in rekening gebracht en afgeschreven..
 2. Continuering van de lessen is slechts mogelijk indien er geen betalingsachterstand is.
 3. Bij aanmelding verplicht de betalings-plichtige zich tot het betalen van het cursusgeld. Indien u na plaatsing besluit niet deel te nemen aan de lessen, bent u verplicht een bedrag van minimaal € 25,- te voldoen in verband met gemaakte kosten en inkomstenderving.

11 Ontheffing of restitutie van lesgeld is alleen mogelijk indien er sprake is van bijzondere omstandigheden; verhuizing naar een andere    gemeente of een langdurige ziekte (na overleg doktersverklaring). Er wordt minimaal 1/5 deel van het totale cursusgeld in rekening gebracht.

 

Verzuim

12 Bij ziekte of afwezigheid van de docent worden de lessen ingehaald. Meestal na les 35, tijdens de laatste 5 weken vh schooljaar.

Bij langdurig verzuim vd docent wordt er een vervanger gezocht.

 1. Lessen die door verhindering van de leerling wordt gemist, worden in overleg met de docent en haalbaarheid ingehaald. Anders blijft lesgeld staan.
 2. Afmelden, 24 uur van te voren ivm roosterwijziging en inhaal.

 

Uitschrijven (altijd schriftelijk of per e-mail)

 

 1. U heeft een opzegtermijn van één maand. Indien u voor de eerste van de maand opzegt, wordt u per het einde van de daarop volgende maand uitgeschreven.

 

 1. AVG privacy statement:

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de facturering en administratie en niet gedeeld met derden tenzij daarvoor gemachtigd zoals de Accountant.